عباسعلی رستگار

درباره من

دکتر عباسعلی رستگار
image

استاد گروه آموزشی مدیریت بازرگانی @ دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

عباسعلی رستگار دکتری مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران استاد دانشگاه سمنان پژهشگر برتر استان سمنان در سال 1395 پژوهشگر پراستناد ISC بر اساس نشریات ایرانی حوزه ­های علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری پژوهشگر برتر دانشگاه سمنان در سال های 1391، 1395، 1397، 1399 و 1401 استاد نمونه آموزشی دانشگاه سمنان در سال 1401 علاقه مند به مباحث رفتاری و منابع انسانی...

محقق گوگل

(1403/4/18)

استنادات

1042

h-index

16

i10-index

27

مؤلفین همکار

19

اسکوپوس

(1403/4/19)

استنادات

24

مقالات

15

h-index

3

مؤلفین همکار

28

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1375

کارشناسی مدیریت دولتی

تهران

معدل مقطع کارشناسی 17.21

1377-1379

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تهران

معدل مقطع کارشناسی ارشد 17.36

1379-1385

دکتری مدیریت رفتار سازمانی

تهران

معدل 18.01

تجارب

1392-1400

عضو کارگروه جذب حسابداری و مدیریت صنعتی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

1388-1392

مدیر گروه مدیریت صنعتی

دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

مهارت ها

برنامه ریزی نیروی انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

اولویت های پژوهشی

مباحث رفتاری

رفتار شهروندی سازمانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/17
ارتباط درون فردی در برانگیختگی کارکنان
(2009)
^عباسعلی رستگار, قاسم انصاری رنانی
آسیب شناسی فرایند نوآوری در شرکت های ایرانی
(2010)
^عباسعلی رستگار, غلامرضا طالقانی, اسماعیل اقبالی, مهدی تاج الدین
رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی (مطالعه موردی : صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران )
(2009)
سید حامد وارث, ^عباسعلی رستگار, سمیه زراعت کار, کبری رفعتی آلاشتی
ارتباط فرا فردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران )
(2010)
اسدالله کردنائیج, حسین خنیفر, ^عباسعلی رستگار, سمیه زراعت کار
تبیین نقش عوامل شخصیتی بر اعتیاد به خرید : با تاکید بر نقش تعدیل کننده چشم و هم چشمی
مدیریت بازرگانی(2015)
^عباسعلی رستگار, 9211204006*
بررسی تأثیر هوش عاطفی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سلسله مراتبی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز)
توسعه اجتماعی(2016)
^عباسعلی رستگار, رسول غلامزاده, 9211204008*
طراحی الگوی عملکرد برند در بازارهای صنعتی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2016)
^عباسعلی رستگار, 9221204004*, مینا کهیاری حقیقت
بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تأمین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت
مدیریت اسلامی(2016)
9111217001*, ^علی اکبر امین بیدختی, عبدالباسط مراد زاده, ^عباسعلی رستگار
تاثیر مهارت های سیاسی بر فشار روانی منفی کارکنان: اثر واسطه ای خشنود سازی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2016)
^حسین دامغانیان, ^عباسعلی رستگار, 9211204007*, موسی الرضا قنبری
تحلیل روابط بین عوامل کلیدی مؤثر بر سکوت سازمانی با قواعد فازی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2016)
^عباسعلی رستگار, 9311222002*
The role of manager’s tendency to transformational leadership style on improvement of employees’ performance through transformation of organizational citizenship behavior (OCB)
International Journal of Humanities and Cultural Studies(2016)
^عباسعلی رستگار, علیرضا میکائیلی*
Evaluating pressures for green supply chain management adoption by grey theory approach
Decision Science Letters(2016)
^عباسعلی رستگار, 9311221002*
Evaluating the Relationship of Rational Advertising Appeals, Cognitive Information Processing Styles of Consumers and Advertising Effectiveness
International Business Management(2016)
مریم بوربور جعفری*, ^صدیقه خورشید, ^عباسعلی رستگار
تأثیر بی‌عدالتی ادراک‌شده بر فرسودگی شغلی کارکنان با اثر میانجی تعهد سازمانی
چشم انداز مديريت دولتي(2016)
^عباسعلی رستگار*, 9211204006
دستیابی به نوآوری سازمانی از مسیر هوشمندی رقابتی و تفکر راهبردی
مطالعات مدیریت راهبردی(2017)
^عباسعلی رستگار, 9221204002*, محمد هیزجی
آینده پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور؛ سناریویی محتمل برای افق 1410
فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی(2015)
^علی اکبر امین بیدختی, ^عباسعلی رستگار, 9111217003*
شناسایی عناصر بستة پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی
پژوهش های مدیریت در ایران(2016)
^عباسعلی رستگار, 9311009002*
بررسی عوامل موثر بر گرایش سهام داران بورس اوراق بهادار به یک شرکت کارگزاری خاص
(2009)
^عباسعلی رستگار
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبایی(2016)
^عباسعلی رستگار, طاهره مقصودی*
بررسی توانمند سازی مدیران بخش درمان شهرداری تهران
اقتصاد و مدیریت شهری(0)
امید رهنما*, ^عباسعلی رستگار
شناسایی چالش های روابط فرد- سازمان در شرکت های دانش بنیان و ارائه راهبردهای اشتغال زا برای کارکنان دانشی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبایی(0)
^عباسعلی رستگار*, 9311009002
تأثیر سرمایه اجتماعی خریدار / فروشنده بر عملکرد نوآوری با بکارگیری توسعه دانش مشتری و تعهد به نوآوری
نوآوری و ارزش آفرینی(2016)
^عباسعلی رستگار*, 9211204004, 9211204008
نقش میانجی کارآفرینی صادراتی در تأثیر عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی
چشم انداز مديريت بازرگاني(2016)
^عباسعلی رستگار*, 9311204002
طراحی و تبیین مدل ارزش‌های سازمانی مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه
مدیریت سازمانهای دولتی(2017)
سید مهدی موسوی داودی, محمدجواد حضوری*, رضا نجاری, ^عباسعلی رستگار
بررسی تاثیر و اولویت بندی انواع فرهنگ سازمانی (مدل کامرون و کویین) بر شادکامی در سازمان با میانجی گیری معنویت در محیط کار (مطالعه موردی: کارکنان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران)
مدیریت شهری(2017)
^عباسعلی رستگار*, 9111204012
طراحی و تبیین مدل توسعه گردشگری جنگ با تاکید بر آثار فرهنگی و هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه های عراق
برنامه ریزی و توسعه گردشگری(2017)
^داود فیض, ^عباسعلی رستگار, سیدرضی نبوی چاشمی
بررسی تاثیرکیفیت خدمات آموزشی بر رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه - ای استان سمنان (مدل سروکوال)
مهارت آموزی(2016)
9211217003*, ^عباسعلی رستگار, 8915218008, صفرعلی اتوکش, اعظم اخلاقی
شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2017)
9112204002, ^عباسعلی رستگار*, حمیدرضا یزدانی, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده
مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبایی(2017)
^عباسعلی رستگار, سیدمحمد هاشمیان, سیدصفر علوی*
(Proposing and Explaining a Model for Happiness in the Organization Based on National Culture (Case Study: Tehran Municipality
مدیریت شهری(2017)
9111204012, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
مدل تفسیری شایستگی های بین فردی در ارتباطات سازمانی
فصلنامه پژوهش های روانشناسی اجتماعی(2017)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9211204007
نقش ارزش‌های سازمانی در ایجاد تعهد سازمانی
چشم انداز مديريت دولتي(2017)
^عباسعلی رستگار*, علیرضا موتمنی, ^امین همتی
ارزیابی میدانی الگوی ارزشهای سازمانی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه
مدیریت اسلامی(2017)
سید مهدی موسوی داوودی*, محمد جواد حضوری, رضا نجاری, ^عباسعلی رستگار
نقش نظام ارزیابی عملکرد در بروز پدیده ریاکاری سازمانی: اثر تعدیل کنندگی جو سازمانی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2017)
^عباسعلی رستگار, 9311009001*, 9311204006
بهره‌گیری از اصول رهبری اخلاقی چین باستان برای ارتقای مدیریت نوین
اخلاق زیستی(2017)
^عباسعلی رستگار*, مرتضی اکبرزاده صفوئی, 9311204005
از مادی‌گرایی تا محیط زیست‌گرایی (نقش تعدیل‌گر هویت فرهنگی محلی بر رفتارهای زیست‌محیطی دانشجویان ایرانی)
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2018)
^عباسعلی رستگار*, 9311204004
اثر شادکامی بر تاب‌آوری با میانجی گری هوش عاطفی و هوش معنوی (مورد مطالعه: خبرنگاران روزنامه های کثیرالانتشار تهران)
پژوهش نامه مدیریت تحول(2017)
^عباسعلی رستگار, بنفشه فتوت*, سهیلا بورقانی فراهانی, پدرام آبدارزاده
شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
9112204002, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
بررسی رابطه تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(ترویجی)(2017)
^عباسعلی رستگار, کاظم جعفری*, فاطمه علی نیا
تدوین روش شناسی و چارچوب نظری در نقد فلسفی تئوریهای سازمان و مدیریت (مطالعه موردی: نقد تئوری آشوب)
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(ترویجی)(2017)
^عباسعلی رستگار, سید صادق داج خوش*, 9228350006
تبیین تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌گری سبک شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)
مطالعات توسعه اجتماعی ایران(2018)
^عباسعلی رستگار*, مرتضی اکبرزاده صفوئی, مطهره حسن پور امیری
بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی کودکان کار و خیابان: نقش سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی
توسعه اجتماعی(2018)
^عباسعلی رستگار, 9311009002*, 9311222001
از تصویر مرکز خرید تا تمایل به خرید با ارزش خرید ادراک شده، رضایت مشتریان و ترجیح مشتریان (مطالعه موردی: مراکز خرید شهر سمنان)
مدیریت بازرگانی(2018)
^عباسعلی رستگار*, 9511204001
طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا
مدیریت اطلاعات(2018)
9318350002, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
طراحی چارچوب مفهومی برندسازی اسلامی برای ورود به بازارهای جهانی در صنایع جمهوری اسلامی ایران
راهبرد اجتماعی فرهنگی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
طراحی و تبیین مدل‌ شایستگی‌ در ارتباطات بین فردی سازمانی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2018)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9211204007
ارائه مدل زمینه‌ای رهبری در سازمان‌هایی دانش‌بنیان ایران
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2018)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*, ^حسین دامغانیان
اثربخشی آموزش کنترل رفتارهای هیجان خواهی بر کاهش ارتکاب به رفتارهای پرخطر در رانندگی
مطالعات پژوهشی راهور(2018)
^عباسعلی رستگار, ^محسن فرهادی نژاد, حمیدرضا حیدری*, حمیدرضا ذاکری
رهبری دانشکاران در سازمان‌های دانش‌بنیان: نقش ویژگی‌های کاری بر عملکرد کاری
فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(2018)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*
انعطاف پذیری منابع انسانی، خلاقیت، و نوآوری سازمانی در شرکت‏های بیمه
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2018)
9221009002*, ^عباسعلی رستگار, فاطمه رحمانی
معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان: روش شناسی الگوریتم ترکیبی SSM و CM
مدیریت صنعتی دانشگاه تهران(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
عوامل تأثیرگذار بر برندسازی اسلامی
مدیریت اسلامی(2018)
محمدرضا رستمی, ^داود فیض*, ^عظیم اله زارعی, ^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
معماری فرآیند هدایت و بکارگماری استعدادهای علمی در ایران
پژوهش های مدیریت منابع انسانی(2018)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
الگویی برای توسعه و پرورش استعدادهای برتر علمی: رویکردی ترکیبی
آموزش علوم دریایی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه
مدیریت بازرگانی(2019)
عادل آذر, ^عباسعلی رستگار, 9611204002*
بررسی رابطه صداقت رهبری بر خستگی عاطفی‌کارکنان با نقش میانجی رهبری اخلاقی در جمعیت هلال احمر سمنان
امداد و نجات(2018)
^عباسعلی رستگار, ^محسن فرهادی نژاد, 9611271004*
بررسی نقش میانجی ادراک عدالت بر رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و بروز رفتارهای شهروندی در سازمان
پژوهش های مدیریت عمومی(2019)
اکبر بهمنی چوب بستی, سیدمهدی موسوی داودی*, ^عباسعلی رستگار
طراحی مدل عوامل موثر بر آسیب‌های جسمی و روانی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و استراتژی‌های کاهش آسیب‌ها
طب جانباز(2019)
9318350002, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
تأثیر مهارت های سیاسی بر ارتباط گریزی سازمانی از طریق نقش واسطه عزت نفس
پژوهش نامه مدیریت تحول(2018)
محمد یزدانی زیارت*, ^عباسعلی رستگار
تاثیر مربیگری مدیریتی بر رفتارهای نوآورانه پرستاران: نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی و وضوح نقش (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان نظامی)
طب نظامی(2019)
^عباسعلی رستگار, 9511271001, 9611271001*
بررسی نقش سرمایۀ معنوی بر تاب آوری سازمانی، با تأکید بر میانجی‌گری جو اخلاقی
مدیریت سرمایه اجتماعی(2019)
^عباسعلی رستگار*, حسن درویش, 9612271001, مجید نوده فراهانی
طبقه بندی و رتبه‌بندی شیوه‌های استعدادیابی در مراکز نخبگانی نیروهای مسلح
مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
مدل رهبری دانشوران در سازمان‌های دانش‌بنیان ایران: رویکرد تئوری داده‌بنیاد
مجلس و راهبرد(2019)
9111204001, ^عباسعلی رستگار*, ^حسین دامغانیان
استخراج مدل مدیریت ارتباطات سازمانی در بستر شبکه های اجتماعی مجازی
مطالعات فرهنگی و ارتباطات(2019)
9211204005*, ^حسین دامغانیان, علی اکبر فرهنگی, ^عباسعلی رستگار
چالش‌های روابط فرد-سازمان در شرکت‌های دانش بنیان
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2019)
^عباسعلی رستگار, بهنام گلشاهی*
واکاوی نقش اخلاق کار اسلامی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان با تأکید بر میانجی گری درگیری شغلی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2019)
^عباسعلی رستگار*, 9611573002, 9611204002, ^امین همتی
معماری فرآیند توسعه و حمایت از اجتماع نخبگانی در حوزه دانش آموزی و دانشجویی
اندیشه های نوین تربیتی(2019)
9311009002, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش
چشم انداز مديريت دولتي(2019)
9411214005, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار
ارائه الگویی از پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با استفاده از روش فراترکیب
پژوهش های مدیریت عمومی(2019)
9311009001, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, حسن دانایی فرد, عادل آذر
پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2019)
9311009001, ^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, حسن دانایی فرد, عادل آذر
مطالعه‌ی تطبیقی نتایج به‌کارگیری دو رویکرد مدل‌های پویایی سیستم و رویکرد شهودی در پیش‌بینی سناریوهای تعارض نظامی میان ایران و عربستان
آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا(2019)
9411214006, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض
شناسایی نگرش‌ها و ذهنیت‌های موجود در حوزه مدیریت جهادی (مورد مطالعه: مدیران کمیته امداد امام خمینی)
مدیریت اسلامی(2019)
9512212013, ^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی
Designing and explaining the model of improvement of integrity in the Customs of the Islamic Republic of Iran (Based on Grounded Theory Method)
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2020)
9228350006, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, ^حسین دامغانیان
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی کارکنان هتل
مطالعات اجتماعی گردشگری(2019)
^عباسعلی رستگار, مهدی سبک رو, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002*
تأثیر قابلیت‌های زیرساختی مدیریت دانش و راهبرد کسب وکار بر عملکرد سازمان با درنظر گرفتن متغیر میانجی قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش
فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی - دانشگاه جامع امام حسین(2019)
^عباسعلی رستگار, 9711570001*
تأملی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز: واکاوی نقش توانمندسازی کارکنان سبز بر خرید سبز در شرکت های تولیدکننده مواد غذایی سبز
بررسی های بازرگانی(2019)
^عباسعلی رستگار, 9611204002*, 9611271004, 9611573002
موفقیت مبتنی‌بر عملکرد برند و کنترل بازار؛ بررسی نقش تعدیلگر قابلیت مدیریت برند
تحقیقات بازاریابی نوین(2019)
^عباسعلی رستگار*, 9521204001
تأملی بر نقش طردشدگی در محیط کار بر بدبینی سازمانی با تعدیل‌گری سرمایه روان‌شناختی (موردمطالعه: یک صنعت نظامی)
فصلنامه مدیریت نظامی(2019)
^عباسعلی رستگار, 9611204002, 9611271001*
طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای
مدیریت فردا(2020)
علی اکبر فرهنگی*, ^عباسعلی رستگار, 9311204003, ^عظیم اله زارعی
Clarifying the effect of customer knowledge management to improve business performance of banks: considering the role of electronic customer relationship management
International Journal of Electronic Customer Relationship Management(2019)
^عباسعلی رستگار, Ebrahim Esmaili*, Reihaneh Naderi, ^امین همتی
ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای خبری مجازی کشور
مطالعات رسانه های نوین(2020)
9311204003, علی اکبر فرهنگی*, ^عباسعلی رستگار, ^عظیم اله زارعی
واکاوی نقش ابتکار استراتژیک و تاب‌آوری بر عملکرد سازمانی
مطالعات مدیریت راهبردی(2020)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, 9611573002
تأثیر قابلیت های زیرساختی مدیریت دانش بر هوش تجاری با میانجی گری نوآوری باز در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط
پژوهشهای نوین در تصمیم گیری(2020)
^عباسعلی رستگار, 9711527001*
واکاوی ابعاد اشتیاق کارکنان و عوامل برانگیختن آن در پرتو رهنمودهای قرآنی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2020)
^حسین دامغانیان, میثم لطیفی, ^عباسعلی رستگار, 9221009002*
ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت فناوری اطلاعات)
چشم انداز مديريت بازرگاني(2019)
9221201004, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^داود فیض, محمدرحیم اسفیدانی
سنجش کارایی پروژه‌های شش سیگمای ناب در صنعت بانکداری با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیاز متوازن توسعه یافته و MCDM
مهندسی و مدیریت کیفیت(2020)
^عباسعلی رستگار, حنا بقایی, رضا بهبود*
طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق
مطالعات راهبردی بسیج(2018)
9228336004, ^داود فیض*, ^عباسعلی رستگار
آسیب شناسی نظام مدیریت مراکز دیسپاچینگ: روش شناسی سیستم‌های نرم
فصلنامه پژوهش های سیاست گذاری وبرنامه ریزی انرژی(2020)
9221201003, ^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
سبزگرایی در سازمان‌های دولتی؛ بررسی نقش دلبستگی مکانی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با نقش میانجی رفتارهای جانشینی و بازیافتی و تلنگر سبز
مطالعات مدیریت دولتی ایران(2019)
^عباسعلی رستگار, محدثه موسی خانی, محمد کشاورز*
تبیین مفهوم اشتیاق کارکنان در پرتو رهنمودهای قرآنی
مدیریت در دانشگاه اسلامی(2020)
9221009002*, ^حسین دامغانیان, میثم لطیفی, ^عباسعلی رستگار
تاثیر سبک رهبری رابطه مدار بر آوای سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی جو سازمانی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2020)
^عباسعلی رستگار*, 9311204003
مدل‌سازی علّی ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران
حقوق اداری(2020)
9228350006, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, ^حسین دامغانیان
تاثیر سرمایه روانشناختی بر رفتار اخلاقی پرستاران بر اساس رابطه میانجی گری رضایت شغلی و تعهد سازمانی
مدیریت پرستاری(2020)
^عباسعلی رستگار, 9621204001*, وحید مرادی
Identifying the Factors Affecting the Selection of B2B Online Market Entry Strategies Using Soft System Methodology (Case Study: IT Industry knowledge-based companies)
Journal of System Management (2020)
9221201004, ^عباسعلی رستگار*, Adel Azar, ^داود فیض, Mohammad Rahim Esfidani
سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران
پژوهش های مدیریت عمومی(2020)
9228350003, سیدمهدی الوانی*, ^عباسعلی رستگار, ^حسین دامغانیان, حسن دانایی فرد
شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای فرهنگ نیروی فروش
مطالعات مدیریت راهبردی(2020)
سیدرضا سیدجوادین*, مجتبی بهرامی, محمد رحیم اسفیدانی, علی اکبر فرهنگی, ^عباسعلی رستگار
پیش بینی تاب آوری بر اساس مزاج با نقش تعدیل‌گری جنسیت
روان شناسی بالینی(2020)
9611271003, ^محسن فرهادی نژاد*, ^عباسعلی رستگار, مرتضی مجاهدی
ارتقای آمادگی جذب فناوری‌های دفاعی از طریق برنامه‌ریزی راهبردی منابع‌ انسانی در سازمان‌های دفاعی
راهبرد دفاعی(2020)
حسن امیری*, ^عباسعلی رستگار, 9522572001, امیر علی زارعی
بررسی پیشایندهای عملکرد شغلی در فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی
منابع انسانی ناجا(2020)
^عباسعلی رستگار*, مرتضی اکبرزاده صفویی, 9611204002
تأملی بر مدیریت منابع انسانی سبز: نقش تعدیلگری نوجویی بازاریابی در رابطۀ بین درگیری کارکنان با مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت هتلداری
گردشگری و توسعه(2020)
^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9611204002, 9611271001*
سیر تطور دانش مدیریت منابع انسانی در ایران
پژوهش های مدیریت در ایران(2021)
9228350003, ^عباسعلی رستگار*, سید مهدی الوانی, ^حسین دامغانیان, حسن دانایی فرد
بررسی ارتباط میان نحوه نگرش نسبت به نقش و کارکردهای منابع انسانی با شاخص های نوآوری در سازمان های دفاعی
فرماندهی و کنترل(2020)
حسن امیری*, 9522572001, ^عباسعلی رستگار, ^داود فیض
طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور
پژوهشنامه مدیریت اجرایی(2021)
^عباسعلی رستگار*, 9221222002, 9611204002
بررسی نقش تلنگر سازمانی، هوش هیجانی و انگیزش درونی در ایجاد رفتار زیست‌محیطی کارکنان
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2021)
9611271004, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار
توسعه الگوی جامعه‌پذیری سازمانی در نظام بانکی ایران
پژوهش نامه مدیریت تحول(2020)
سیدرضا سیدجوادین*, فرشته امین, ^عباسعلی رستگار, سعید رئوفی
طراحی سیستم کنترل مراکز دیسپاچینگ بر اساس رویکرد SSM
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران(2021)
^عظیم اله زارعی*, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار, 9221201003
تاثیر تعارض رابطه بر تجربه سایش اجتماعی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2021)
^حسین دامغانیان*, ^عباسعلی رستگار, 9411214005
تأملی بر نقش ترومای سازمانی بر بدبینی سازمانی با نقش تعدیلگر سرمایۀ روان‌شناختی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان)
فرهنگ در دانشگاه اسلامی(2021)
^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, ^عباسعلی رستگار*, 9611573002, 9611204002
تحلیل بهره‌وری نیروی انسانی در بخش صنعت با رویکرد اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه: شهرک صنعتی سمنان)
مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی(2021)
^عباسعلی رستگار*, سید مهدی موسوی داودی, ^امین همتی, ^مصطفی رئوفی
Psychological Capital and Ethical Work Climate Effects on Employees’ Service Behavior: Evidence from Iran
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2021)
^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, 9621204001
ارزیابی و رتبه بندی پیشایندهای استرس شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان سمنان
فصلنامه مطالعات منابع انسانی(ترویجی)(2019)
مهدی دهقانی سلطانی, ^عباسعلی رستگار*, ^امین همتی
تأثیر گروه خونی بر بطالت اجتماعی با نقش میانجی تیپ شخصیتی دیسک (موردمطالعه: کارکنان شرکت شاتل تهران)
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2021)
9512212010, ^عباسعلی رستگار*
عوامل موثر بر مدیریت منابع انسانی اثر بخش مبتنی بر مولفه اخلاقیِ مسئولیت اجتماعی
اخلاق در علوم و فناوری(2021)
9318350001, ^حسین دامغانیان*, حسن دانایی فرد, ^عباسعلی رستگار
واکاوی نقش بیوریتم و ابعاد آن در تاب‌آوری کارکنان
مطالعات مدیریت دولتی ایران(2020)
^عباسعلی رستگار*, ^محسن فرهادی نژاد, 9612271001, سمانه ملک
تأثیر مربی‌گری مدیریتی بر قصدترک‌شغل پرستاران شاغل در بخش‌های بیماران کرونایی: نقش میانجی اشتیاق شغلی و خودکارآمدی (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان نظامی)
طب نظامی(2021)
^عباسعلی رستگار, 9511271001, 9611271001*
ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس
مطالعات فرهنگ ارتباطات(2021)
9311204001, ^عباسعلی رستگار*, عادل آذر, ^حسین دامغانیان
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس معنویت اسلامی در محیط کار
مطالعات راهبردی ناجا(2021)
نورمحمد رضائی*, ^عباسعلی رستگار
ارائه مدل علّی متغیرهای مرتبط با قصد خرید مجدد در حراج آنلاین B2C
چشم انداز مديريت بازرگاني(2021)
^عباسعلی رستگار, 9911204002, 9911204001*
بررسی تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر رفتارهای نوآورانه کارکنان: نقش میانجی عجین شدن در شغل و سرمایۀ روانشناختی مثبت در شرکت های دانش بنیان
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2021)
9712212003, ^عباسعلی رستگار*
تأملی بر رهبری تحول‌گرای سبز بر رفتارهای شهروندی زیست‌محیطی با نقش میانجی باورهای زیست‌محیطی و خط مشی‌های سبز
محیط زیست و توسعه فرابخشی(2021)
^عباسعلی رستگار, 9611271004*, شایان روحانی راد, شاهین روحانی راد
بررسی و تبیین عوامل کلیدی اثربخشی فناوری اطلاعات در سازمان‌ با رویکرد ترکیبی فراتلفیق- آنتروپی شانون
فصلنامه رشد فناوری(2022)
^عباسعلی رستگار*, فرشید فرخی زاده
فعالیت بازاریابی رسانه های اجتماعی و قصد مشتری با میانجی ارزش ادراک شده و رضایت مشتری
کاوشهای مدیریت بازرگانی(2022)
^عباسعلی رستگار*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, 9711204004
واکاوی نقش حساسیت محیطی بر رفتارهای زیست‌محیطی کارکنان با نقش میانجی تلنگر مقایسه‌اجتماعی و تلنگر سبز
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2022)
9611271004, ^حسین دامغانیان*, ^سید عباس ابراهیمی, ^عباسعلی رستگار
تأثیر قراردادهای نامتعارف بر انحراف خلاق: تحلیل نقش میانجی خودبرتربینی روانشناختی و آوای سازنده کارکنان (مورد‌مطالعه: شرکت ارتباطات مبین نت)
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2022)
9812572001*, ^عباسعلی رستگار
واکاوی نقش طردشدگی در محیط کار بر عجین شدن با شغل: با میانجی‌گری هوش هیجانی(مورد مطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)
دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی(2022)
^عباسعلی رستگار*, ^محسن فرهادی نژاد, 9611271001
بررسی میزان شیوع و درجه اهمیت رفتارهای نامطلوب کارکنان در سازمان‌های دولتی
مطالعات روانشناختی در سازمان و مدیریت(2021)
9511212015, ^محسن فرهادی نژاد*, ^عباسعلی رستگار
تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی
چشم انداز مديريت دولتي(2021)
^عباسعلی رستگار, ^حسین دامغانیان, 9221204005*
Phenomenology of COVID-19 Pandemic Effects on Behavior of staff in the Banking industry
Iranian Journal of Management Studies (IJMS)(2023)
9711271003*, ^حسین دامغانیان, ^محسن فرهادی نژاد, ^عباسعلی رستگار
أثیر قلدری سازمانی بر خستگی عاطفی با میانجی‌گری پریشانی روانشناختی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران)
فصلنامه بیمارستان(2022)
^عباسعلی رستگار, 9812572001*
بررسی تأثیر دینداری و سرمایه روان‌شناختی بر رسالت شغلی کارکنان با میانجی‌گری معنی‌داری شغل (موردمطالعه: کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)
فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی(2022)
^عباسعلی رستگار, حسن عابدی جعفری, 9611271001*
فهم روان شناسانه احساس مالکیت نسبت به مشاغل مدیریتی
مطالعات مدیریت بهبود و تحول(2022)
9511271001, ^محسن فرهادی نژاد*, ^عباسعلی رستگار, علی یاسینی, ^سید عباس ابراهیمی
Antecedents and Consequences of Consumer Hope for the Brand of Hydroderm with the Moderating Role of Brand Charisma
Central European Business Review(2022)
^عباسعلی رستگار*, 9711204002, هوشمند باقری قره بلاغ, امید صولتی نژاد
عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنانِ وزارت ورزش و جوانان
چشم انداز مديريت دولتي(2022)
^عباسعلی رستگار*, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه, هوشمند باقری قره بلاغ, 9611573002
پیشایندهای راهبردی شکوفایی کارکنان در سازمان
مطالعات مدیریت راهبردی(2022)
^عباسعلی رستگار, سجاد علی کرمی, 9611271001*
معماری منابع انسانی هوشمند: رویکردی ساختاری بر تحول دیجیتال شرکت‌های دانش‌بنیان
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2022)
^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9511572001
استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی سبز و عوامل مؤثر بر آن(مطالعه موردی صنعت تولید محصولات لبنی)
مدیریت بهره وری(2022)
9228350005, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^حسین دامغانیان
بررسی تاثیر استرس های محل کار سیار بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به میانجی گری عجین شدن با شغل و تعارض کار- خانواده (مورد مطالعه: بیمارستان کوثر شهر سمنان)
مدیریت پرستاری(2022)
^عباسعلی رستگار*, هوشمند باقری قره بلاغ, 9912212004
Identifying and Ranking Factors Affecting the Effectiveness of Staff Training Based on Gamification / شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش کارکنان مبتنی بر بازی‌وارسازی (گیمیفیکیشن)
مدیریت منابع انسانی پایدار(2022)
^عباسعلی رستگار*, 9511212012
تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترجیحات کاری کارکنان نسل هزاره در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد دیمتل
چشم انداز مديريت دولتي(2022)
^عباسعلی رستگار, مهدیه ویشلقی*, 9911572002
سایش اجتماعی و رفتارهای انحرافی سازمانی: بررسی نقش میانجیگری سکوت سازمانی و خستگی عاطفی
مجله مدیریت فرهنگ سازمانی(2023)
^عباسعلی رستگار*, 9911572001, مهدیه ویشلقی
Following Islamic teachings in the governance of Islamic society with an emphasis on transparency
HTS Teologiese Studies / Theological Studies(2023)
^عباسعلی رستگار*, , H. Susilo Surahman, Ammar Abdel Amir Al-Salami
معماری الگوی بهینه‌سازی چرخه عمر نخبگان در کشور: روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌شناختی
توسعه اجتماعی(2022)
بهنام گلشاهی, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^عظیم اله زارعی
Transparent government based on Nahj al-Balagha and social trust among Muslim citizens
HTS Teologiese Studies / Theological Studies(2023)
^عباسعلی رستگار*, Rekurd Sarhang Maghdid, Iskandar Muda,
بررسی میدانی الگوی حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه
پژوهشهای سیاسی جهان اسلام(2022)
^عباسعلی رستگار*,
طراحی و تبیین الگوی حکمرانی شفاف مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه
مدیریت در دانشگاه اسلامی(2023)
^عباسعلی رستگار*,
طراحی الگوی پارادایمی تدوین قراردادهای کاری نامتعارف در شرکت‌های بخش خصوصی با رویکرد داده بنیاد
مدیریت بهره وری(2023)
مهدیه ویشلقی, ^عباسعلی رستگار*, علی اصغر روح الامین
واکاوی اثرگذاری و اثرپذیری پیامدهای تجلی سه‌گانه روشن شخصیت مدیران در سازمان‌های دولتی
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2023)
^عباسعلی رستگار, مهدیه ویشلقی*, 9911572001
تأثیر توانمندی‌های شخصیتی مثبت‌گرا بر تداوم کسب‌وکار با میانجیگری تاب‌آوری و تعدیل‌گری مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط کرونایی
پژوهش هاي مديريت منابع سازماني(2023)
^عباسعلی رستگار*, 9911204003, فاطمه ماه آورپور
طراحی و تبیین الگوی بهره‌وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی مبتنی بر بیانیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
پژوهش های اقتصاد مقاومتی(2020)
^عباسعلی رستگار*, سید مهدی موسوی داودی, ^امین همتی, ^مصطفی رئوفی
تأثیر تفکر استراتژیک مدیران بر انعطاف پذیری استراتژیک شرکت: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه
مطالعات مدیریت راهبردی(2023)
9611262010, ^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی
Meta-analysis on application of Protection Motivation Theory in preventive behaviors against COVID-19
International Journal of Disaster Risk Reduction(2023)
9711271003*, ^حسین دامغانیان, ^محسن فرهادی نژاد, ^عباسعلی رستگار
مدیریت منابع انسانی هوشمند: تبیین الزامات و بسترهای فناوری محور در شرکت های دانش بنیان
توسعه تکنولوژی صنعتی(2023)
^عباسعلی رستگار*, ^سید عباس ابراهیمی, ^محسن شفیعی نیگابادی, 9511572001
واکاوی نقش رفتارهای توحیدی و دینداری بر شادکامی پرستاران: با میانجی‌گری ذهن آگاهی (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان پاسارگاد تهران)
مدیریت پرستاری(2023)
9611271001, ^عباسعلی رستگار*, حسن عابدی جعفری, پویا پیرملکی
بررسی اثر پیگمالیون مدیران شعب بر عملکرد فروش کارکنان فروشگاه‌های هالیدی
مدیریت بازرگانی(2023)
9711212017, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض
طراحی و تبیین مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز در صنایع لبنی (بر اساس تحلیل تم)
مدیریت فردا(2022)
9228350005, ^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, ^حسین دامغانیان
How does Snapp interact with customers Investigating customer engagement solutions in Snapp's digital organisation with netnography method
International Journal of Business Information Systems(2023)
^عباسعلی رستگار, 9911204001, 9911204002*
Lessons learned from behaviors of the employees in Iranian banks during the Covid-19 pandemic crisis: A phenomenological study
Heliyon(2023)
^حسین دامغانیان*, 9711271003, ^محسن فرهادی نژاد, ^عباسعلی رستگار
تأثیر الزامات شغلی کووید-19 بر تمایل به ترک خدمت با نقش میانجی فرسودگی عاطفی در پرستاران
مدیریت پرستاری(2023)
^عباسعلی رستگار*, هوشمند باقری قره بلاغ, 9811212015
بررسی نقش میانجی قانون‌شکنی خیرخواهانه و تبادل رهبر پیرو در تأثیر رهبری اخلاقی برقصد ترک خدمت کارکنان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی تهران)
پژوهش‌های روانشناختی در مدیریت(2023)
^عباسعلی رستگار*, 9912572001
بررسی اثر تنوع قومی اعضای تیم استارتاپ‌های ایرانی بر حجم سرمایه‌گذاری جمع‌‌آوری‌شده (مورد مطالعه: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه GITEX دبی)
مدیریت دولتی دانشگاه تهران(2024)
^عباسعلی رستگار, 9912572002*
مدل پویای سنجش آمادگی جهت ورود به حوزه بانکداری دیجیتال
پژوهش های مدیریت در ایران(2024)
9911570002, ^عظیم اله زارعی*, ^عباسعلی رستگار, ^سید عباس ابراهیمی
بررسی ارتباط بین ادراک شفافیت در دین‌داری مسئولان طبق آموزه‌های نهج‌البلاغه و اعتماد اجتماعی شهروندان
پژوهش در دین و سلامت(2024)
^عباسعلی رستگار*, سیدمهدی موسوی داوری
Explaining conceptual model of factors affecting on entrepreneurs failure using ism technique
(2013)
^داود فیض, ^عباسعلی رستگار
تبیین تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت مشتری و ارزش ویژه مارک تجاری در صنعت بانکداری با تاکید بر تهدیدها و فرصت ها
(2014)
^عباسعلی رستگار
سنجش و ارزیابی میزان اثربخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان
(2011)
^عباسعلی رستگار, مهدی تاج الدین
بررسی نقش رهبری معنوی در هویت یابی سازمانی
(2012)
^عباسعلی رستگار, محمود جانقلی, فائزه حیدری, حامد حیدری
بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی(مطالعه موردی بانک ملت)
(2012)
^عباسعلی رستگار
تاثیر مهارت های سیاسی بر توانایی استفاده از فنون مدیریت تصویرپردازی ذهنی دیگران : کارکنان استانداری خراسان شمالی
(2013)
^عباسعلی رستگار
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر تمایل به ترک و جابه جایی شغل با نقش تعدیل‌گری تناسب فرد-‌ سازمان (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز)
(2014)
^عباسعلی رستگار
اثر اشتراک دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میانجی‌گری مشارکت در تصمیم‌گیری گروهی و یادگیری مشارکتی
(2014)
^عباسعلی رستگار
ارتباط عدالت سازمانی با حمایت اجتماعی در کارکنان بیمارستان
(2014)
^عباسعلی رستگار
ارائه مدلی برای تبیین اثر تصویر ذهنی مشتری از فروشگاه های زنجیره ای شهروند بر روی وفاداری مشتریان این فروشگاه ها
(2013)
^عباسعلی رستگار, ^داود فیض, هادی سبزی
کارآفرینی آموزشی، فرهنگ کارآفرینی، چالش ها و راهکارها
(2014)
شهربانو خشکاب, ^عباسعلی رستگار
بررسی تاثیر عجین شدن با شغل بر رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت
(2013)
^عباسعلی رستگار, سیدمهدی موسوی داودی, کیارش فرتاش
شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به روش آمیخته تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده
(2014)
^عباسعلی رستگار
بررسی تأثیر قابلیت‌های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با اثر میانجی فرایند نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته
(2014)
صفورا اللهی, ^عباسعلی رستگار, ^محسن شفیعی نیگابادی
مطالعه تاثیر رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با میانجی گری یادگیری گرایی: دانشگاه سمنان
(2015)
^عباسعلی رستگار
A Survey of the Impact of Perceived Organizational Support on Organizational Citizenship Behavior with Mediating Role of Affective Commitment (Case Study: Shafa Private Hospital of Sari City)
International Journal of Economy, Management and Social Sciences(2014)
^عباسعلی رستگار, علی اصغر فیروزجائیان
Study of the Role of Personality Factors in Organizational Citizenship Behaviors
Trends Journal of Sciences Research(2015)
^عباسعلی رستگار
The Effects of Personality on Protean and Boundaryless Career Attitudes
(2014)
^عباسعلی رستگار, مریم حسان
بررسی نقش مهار سرمایۀ روان شناختی رهبر در ایجاد سرمایۀ روان شناختی کارکنان: نقش میانجی درک کارکنان از تحول‌آفرینی رهبر (مورد مطالعه: سازمان‌های نوپا و یا در حال تحول)
(2015)
^عباسعلی رستگار, بابک وطن دوست, رضا قنبرزاده میان دهی
تبیین اثر هوش ساختاری_ سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی
(2015)
^عباسعلی رستگار
تأثیر تصویر ذهنی اعتبار علمی دانشگاه بر نگرش دانشجویان در باره افزایش عملکرد تحصیلی: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش
(2015)
^عباسعلی رستگار
الگوی نظام¬مند افزایش سودآوری از طریق مدیریت ارتباط با مشتری
(2015)
علیرضا موتمنی, ^عباسعلی رستگار
مدل مفهومی معنویت قدسی مبتنی بر قرآن در سازمان
(2015)
^عباسعلی رستگار, علیرضا نوبری
مدل‌یابیِ ساختاری- تفسیری از عوامل مؤثر بر بدبینیِ سازمانی
(2015)
^عباسعلی رستگار
بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر فرهنگ برند در بیمه ایران در شهر تهران
اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات با تاکید بر چالش ها و راهکارهای بازاریابی در صنعت بیمه(2015-04-28)
^عباسعلی رستگار, ^مرتضی ملکی مین باش رزگاه
ارائه الگویی از جامعه هولوگرافیک در نظام سلامت
کنفرا نس ملی آینده پژوهش علوم انسا نی و توسعه(2015-11-11)
^عباسعلی رستگار
بررسی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق پیام کوتاه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم(2015-12-23)
حمید محمدیان, ^عباسعلی رستگار, ابوالفظل دانایی
تاثیر ترویج کارآفرینی سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش واسطه ای شفافیت سازمانی
اولین کنفرا نس بین المللی کار آفرینی ، خلاقیت و نو آوری(2015-08-20)
^عباسعلی رستگار, 9112204002, مهرانه صمدیان, مهرانه صمدیان
بررسی دیدگاه ماکیاول بر اساس مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی تئوری های مدیریت
کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوشمندی سازمانی و تجاری(2016-05-19)
^عباسعلی رستگار, حسن صادقپورمقدم*, ریحانه هاشم زهی
ارزیابی میزان آشنایی و رضایت مشتریان ازخدمات بانکداری الکترونیکی بانک ملت و ارائه راهکارهای پیشنهادی
کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت - هوشمندی سازمانی و تجاری(2016-05-19)
^عباسعلی رستگار*, امین همتی, آناهیتا هاشم زاده همایونی
تأثیر فعالیتهای زنجیره تأمین بر توانمندی رقابتی در شرکت ایران خودرو
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2016-05-14)
^عباسعلی رستگار*, ^امین همتی
بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان تهران)
کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت(2016-05-26)
^عباسعلی رستگار*, آناهیتا هاشم زاده همایونی, امین همتی
تاثیر عوامل فرهنگی ایران بر شیوه های مدیریت تعارض در مذاکرات تجاری بین الملل
چهارمین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری(2016-09-15)
^عباسعلی رستگار*, ^داود فیض, مریم فیروزنیا
بررسی رابطه بین قناعت ورزی از دیدگاه اسلام و تیپ های شخصیتی الف و ب (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه سمنان
دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع(2016-03-17)
^عباسعلی رستگار, امین همتی*, نینا پورابراهیمی
بررسی رابطه بین حسابداری منابع انسانی و عملکرد کارکنان
همایش توسعه و تعالی سازمان در ارتش جمهوری اسلامی ایران(2016-08-09)
کاظم جعفری*, ^عباسعلی رستگار, سید مجتبی غفوری
رابطه بین اخلاق، فرهنگ و تعهد سازمانی با خروج کارکنان از سازمان
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت اقتصاد و حسابداری(2016-05-12)
^عباسعلی رستگار, محسن صابریان*
ارتقاء روحیه اساتید و کارکنان : بررسی نقش شادی سازمانی و مهارتهای ارتباطی (دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)
دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار(2016-03-04)
^عباسعلی رستگار, 9112204002*, محدثه یاوری
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نیل به سرآمدن سازمان: مطالعه ی موردی میزان رضایتمندی ذینفعان شرکت ذوب آهن اصفهان
اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت(2015-02-24)
زهرا عباسی*, ^عباسعلی رستگار, 9111206004
بررسی نقش پارادایم کارکردگرا در نظریه پردازی مدیریت و سازمان
سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران(2016-06-16)
9211204001*, ^عباسعلی رستگار
سنجش تأثیر استراتژی‏های رقابتی بر عملکرد سازمان
چهارمین کنفرانس بین‎المللی مدیریت استراتژیک(2016-12-06)
^عباسعلی رستگار*, امین همتی
تحلیل تأثیر یکپارچگی فرآیندهای زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی(2017-04-19)
^عباسعلی رستگار, 9112204002, ^امین همتی*
بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی افراد در بروز رفتار شهروندی سازمانی
دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی(2018-02-13)
^عباسعلی رستگار*, ^امین همتی
بررسی نقش لنگرهای مسیر شغلی بر ارتقاء کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان ادارات دولتی شهرستان سمنان)
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک(2018-03-06)
^عباسعلی رستگار*, 9311204006, ^امین همتی
بررسی و تبیین ارتباط بین سرمای فکری و سرمایه اجتماعی در شعب بیمه پارسیان استان مازندران
همایش ملی سرمایه اجتماعی و امنیت(2018-05-15)
9211204004*, ^عباسعلی رستگار, ^امین همتی, ^مصطفی رئوفی
تأملی بر نقش بازاریابی رسانۀ اجتماعی بر ارزش ویژۀ مشتری: نقش میانجی ارزش ویژۀ برند در صنعت تلگرام
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد(2019-11-13)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, 9511210006
هویت یابی مصرف کننده با برند: واکاوی نقش جهانی سازی و محلی سازی برند درک شده بر قصد خرید مجدد
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2019-08-22)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, مهدی نبوی فرد, 9611573002
شناسایی و اولویت‌بندی موانع اجتماعی- فرهنگی در دستیابی زنان به سطوح بالای مدیریتی در شرکت‌های اتوماسیون صنعتی شهر تهران
سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2019-08-22)
^عباسعلی رستگار*, 9111266008
تأملی در تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش کارآفرینانه: با تأکید بر نقش میانجی قابلیت های پویا
دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار(2019-11-26)
^عباسعلی رستگار*, 9611573002, 9611204002
سنجش پیشایندهای آگاهی از محتوا و ارزش تبلیغات: نقش نگرش به تبلیغات و برند بر قصد خرید (مورد مطالعه: مشتریان گوشی های تلفن همراه شرکت اپل)
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^عباسعلی رستگار*, 9611204002, ^مصطفی رئوفی, ^امین همتی
تاثیر اجزای برندسازی داخلی بر عملکرد برند با نقش میانجی تعهد به برند
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^عباسعلی رستگار*, 9211204003
بررسی رابطه میان سرمایه انسانی، عوامل مدیریتی، اندازه و عمر شرکت در سطح نوآوری شرکت ها: مورد مطالعاتی شرکت های تبلیغاتی
دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2020-09-09)
^عباسعلی رستگار*, 9221204005
تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی استراتژیک با نقش میانجی نوآوری سازمانی
نخستین همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای(2020-04-16)
9712527001*, ^عباسعلی رستگار, مهناز علی حیدرلو
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر اثربخشی سازمان: نقش میانجی‌گری مدیریت دانش در شرکت خدماتی انفورماتیک
چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2021-08-11)
^عباسعلی رستگار*, 9112266007
بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منطقه مشهد)
چهارمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2021-08-11)
^عباسعلی رستگار*, 8711212014
تاثیر قلدری سازمانی بر دلبستگی شغلی کارکنان: تحلیل نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز استان تهران)
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
^عباسعلی رستگار*, 9911572002
تاثیر خوش بینی بر اشتیاق شغلی با اثر میانجی حمایت و فرهنگ سازمانی
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
^عباسعلی رستگار*, 9612271001, سمانه ملک
بررسی اثر ارزش‌های فرهنگی بر سبک‌های مذاکره با میانجی‌گری هوش‌فرهنگی در شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی استان تهران
سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2022-07-20)
^عباسعلی رستگار, 9912572002*
نقش ماکیاولیسم بر رفتار سازمانی براساس نظریه های مدیریت
پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2022-09-20)
^عباسعلی رستگار*, 9911271003, 9911271002
بررسی و شناسایی عوامل موثر بر آموزش کارکنان در سازمان های پروژه محور و تأثیر آن بر اثربخشی سازمان (مورد مطالعه: در شرکت مهندسی و ساخت بویلر مپنا)
پنجمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2022-09-20)
^عباسعلی رستگار*, ^عظیم اله زارعی, 8812266001
روشنگری فرهنگ رهبری اقتدارگرا و پدرانه در سازمان ها
دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد(2022-12-20)
^عباسعلی رستگار*, مهدی منافی ورکیانی
شناسایی و دسته بندی کلیشه های منفی کارکنان درباره شایستگی مدیران
دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد(2022-12-20)
^عباسعلی رستگار*, نوید رسولی
آینده بازاریابی و مهارتهای لازم برای آن
دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد(2022-12-20)
9911204003, ^داود فیض, ^عباسعلی رستگار*
طراحی مدل ارزیابی عمکرد زنجیره تامین سبز با رویکرد ISM در صنعت فولاد
سومین همایش بین المللی تفکر سیستمی در عمل(2023-11-15)
^محسن شفیعی نیگابادی*, فرشته بهرامی, ^عباسعلی رستگار
بررسی اثر تکنولوژی مالی و سواد مالی بر عملکرد پایدار در شرکت های فین تک استان تهران
ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2023-11-30)
^عباسعلی رستگار*, 9912572002
تبیین نقش رهبری الکترونیک بر حکمرانی دولت الکترونیک (با رویکرد برنامه هفتم توسعه کشور)
ششمین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری(2023-11-30)
^عباسعلی رستگار, مهدی منافی ورکیانی*, مصطفی رئوفی, ^امین همتی
نقش انگیزه مشارکت سازمانی بر اثربخشی قانون ارتقاء سلامت اداری (با تاکید به ماده ۲۸)
چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد(2024-02-19)
^عباسعلی رستگار, مهدی منافی ورکیانی*, مصطفی رئوفی, ^امین همتی
ارزش کارآفرینی در دانشگاه ها : با تأکید بر مطالعه و بررسی تطبیقی دانشگاههای کشور آمریکا ، انگلستان و چین
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^عباسعلی رستگار, محسن قربانلو
آموزش ارزش آفرینی یا کارآفرینی ارائه و تبیین مدل مفهومی آموزش ارزش آفرینی در مراکز دانشگاهی
اولین همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی(2008-02-20)
^عباسعلی رستگار
بررسی موانع و چالش های پیش روی تجاری سازی اختراعات در کشور و ارائه استراتژی های مناسب
همایش منطقه ای فرصت ها و چالش ها در تولید ملی حمایت کار و سرمایه ایرانی(2012-12-19)
^عباسعلی رستگار, ^داود فیض
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی و سبکهای مدیریت تعارض کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان
اولین کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار اقتصاد و مدیریت(2014-12-17)
^عباسعلی رستگار
طراحی مدل تعاملی فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و راهبرد سازمانی و تأثیر آن‌ها بر اثربخشی سازمان: با میانجی‌گری مدیریت دانش
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش(2015-02-17)
^عباسعلی رستگار
بررسي تاثير عوامل استرس زاي چالشي و مانع بر رفتار نوآورانه كاركنان با نقش ميانجي گري دلبستگي شغلي (مورد مطالعه: شركت صنعتي زال ايرانيان)
زكوئي راضيه(تاریخ دفاع: 1402/09/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير استراتژي هاي تحقيق و توسعه بر نوآوري باز با تاكيد بر نقش ميانجي قابليت هاي پوياي كسب و كار (مورد مطالعه: شركت شاهسوند)
معيري كاشاني الهام(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اارائه و تبيين مدل خدمات در كلاس جهاني در صنعت دانشگاهي با تاكيد بر رفتار سازماني مثبت‌گرا
مهاجرنيا محمدرضا(تاریخ دفاع: 1401/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ذهنيت كارآفرينانه بر مديريت منابع انساني استارتاپي، با نقش ميانجي آموزش كارآفريني (مورد مطالعه: شركت هاي كوچك و متوسط مستقر در پارك هاي علم و فناوري در استان تهران)
حاجيلوي بنيسي فائزه(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرويس‌ پرداخت اعتباري الان بخر، بعدا پرداخت كن بر رشد كسب‌وكارهاي پلتفرمي در تجارت الكترونيك
نوروزي سعيد(تاریخ دفاع: 1401/10/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير الزامات شغلي كوويد19 بر تمايل به ترك خدمت با نقش ميانجي فرسودگي عاطفي در پرستاران شاغل در بيمارستان كوثر سنندج
كرمي فائزه(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير استرس هاي محل كار سيار بر رفتار نوآورانه كاركنان با توجه به نقش ميانجي گري عجين شدن در شغل و تعارض كار -خانواده (مورد مطالعه:پزشكان و پرستاران بيمارستان كوثر شهر سمنان)
دياني حامد(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه و تبيين مدل مديريت استعداد در زمان اپيدمي كوويد 19و تاثير آن در عملكرد كاركنان، رضايت شغلي و تعهد سازماني (مورد مطالعه:هتل هاي شهر دوحه قطر)
كرمانيان مهدي(تاریخ دفاع: 1401/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تناسب فرد- سازمان بر رفتار كاري نوآورانه با تاكيد بر نقش ميانجي كار عاطفي (مورد مطالعه كاركنان آموزش و پرورش شهر سنندج)
علوي زاده صهيب(تاریخ دفاع: 1401/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير ذهن‌آگاهي بر تابآوري با ميانجي گري وسواس فكري در شرايط كرونا (مورد مطالعه: پزشكان بيمارستان‌هاي دولتي شهر مشهد)
هوشياريزديان سيده هيوا(تاریخ دفاع: 1400/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير بازاريابي رسانه اجتماعي بر قصد خريد با تبيين نقش ميانجي تعامل برند مصرف كننده و آگاهي از برند
حيدري چراتي نسيم(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير سرمايه روانشناسي مثبت گرا بر عملكرد كاري كاركنان با تبيين نقش ميانجي تشخيص فرصت و رفتار نوآورانه در شركت نفت بهران
كريميان محدثه(تاریخ دفاع: 1401/03/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر كارآفريني مديريت ارتباط با مشتري اجتماعي ( مورد مطالعه: بانك قرض الحسنه رسالت در شهر تهران)
شبيريان سيده افسانه(تاریخ دفاع: 1401/03/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير رفتار سازماني مثبت گرا بر عملكرد پايدار كاركنان با ميانجيگري مسئوليت پذيري اجتماعي و تسهيم دانش در شرايط كرونا
فاطمي سيداميرمحمد(تاریخ دفاع: 1401/08/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي بلوغ ديجيتالي سيستم آموزش شهر تهران (مورد مطالعه: مدارس ابتدايي و متوسطه شهر تهران)
قاسمي حسن(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با ميانجي گري رفاه ذهني و تعامل كاري و نقش تعديل گر حمايت سازماني درك شده و همدلي (مورد مطالعه:دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران)
عسگري رضا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تلاطم بازار بر نوآوري خدمات با ميانجيگري تاب آوري كاركنان و تعامل كار (مورد مطالعه: شركت هاي دانش بنيان شهر تهران)
روحاني سميرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رهبري مثبت گرا بر رفتارهاي نوآورانه كاركنان با توجه به نقش ميانجي عجين شدن در شغل و سرمايه روانشناختي مثبت (مطالعه موردي : شركت هاي دانش بنيان شهر تهران
حق پرست كتايون(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پيگماليون مديران شعب بر عملكرد فروش كاركنان فروشگاه هاي هاليدي
طاهباز منصور(تاریخ دفاع: 1400/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گونه شناسي رفتارهاي كاري كاركنان مبتني بر مزاج ها
زارعي وش فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/12/22) ، مقطع : دكتري
معماري مديريت منابع انساني هوشمند در شركت هاي دانش بنيان
كلاهي بهاره(تاریخ دفاع: 1401/07/26) ، مقطع : دكتري
تحليل متدولوژي تدوين اسناد استراتژيك ملي در ايران
كاظم نژاد علي(تاریخ دفاع: 1400/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفهوم پردازي رفتارهاي برند ساز كاركنان در صنعت پوشاك
زحمت كش پرنا(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
از رفتار استراتژيك تا مديريت استراتژيك رفتار سازماني : ابعاد،مولفه ها،شاخص ها ،شباهت ها و تفاوت ها
پورياني حسن(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه،ارزيابي و رتبه بندي عوامل ظرفيت تغيير سازماني(مورد مطالعه:سازمان گلرنگ )
بختياري آيلار(تاریخ دفاع: 1399/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه مدل رفتارهاي زيست محيطي كاركنان مبتني بر تلنگر سازماني
كشاورز محمد(تاریخ دفاع: 1401/07/11) ، مقطع : دكتري
فهم پديده ي احساس مالكيت روان شناختي مديران نسبت به مشاغل مديريتي ( مورد مطالعه : مديران سازمان هاي دولتي استان ايلام
علي كرمي سجاد(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر اثر بخشي آموزش كاركنان مبتني بر بازي كاري (گيميفيكيشن )
توكلي حامد(تاریخ دفاع: 1400/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقش شبكه هاي اجتماعي بر عملكرد كسب و كارهاي خانگي با تعديلگري متغيرهاي جمعيت شناختي منتخب ( سن – تحصيلات – جنسيت و تاهل )
كبيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تفكر استراتژيك مديران بر انعطاف پذيري استراتژيك شركت :نقش ميانجي گرايش كارآفرينانه (مورد مطالعه:بنگاه هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي سمنان
اكبري فائزه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه تطبيقي مديريت ارتباط بامشتري (موردمطالعه:مديريت بانك ملت وكشاورزي شهرستان كرمان)
عليرضائي پور ندا(تاریخ دفاع: 1398/09/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شخصيت رهبران بر ميزان نفوذ آنان با ميانجيگري سبك رهبري و تعديل كنندگي تجربه مديريتي(مورد مطالعه: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)
بلندين اكرم(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عوامل موثر بر پايداري كسب و كارهاي خانگي رسمي و غير رسمي زنان ( مورد مطالعه : كسب و كارهاي خانگي استان تهران )
قرباني زهرا(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرمايه معنوي بر اشتياق شغلي با نقش ميانجي تاب آوري و تعديل گري گروه خوني ( مورد مطالعه : كاركنان اداره آموزش و پرورش شهر شيراز)
مرادي بابك(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي ذهنيت هاي موجود در خصوص عوامل موثر بر ايجاد تعادل كار و زندگي كاركنان پتروشيمي
علي رمضاني مهفام(تاریخ دفاع: 1399/10/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار انحرافي بر اجراي استراتژي با ميانجي گري اخلاق كار و عدالت سازماني ( مورد مطالعه : كاركنان بانك ملت شهر سمنان)
شربتي نژاد محدثه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير گروه خوني بر بطالت اجتماعي با نقش ميانجي گري تيپ شخصيتي ديسك ( مورد مطالعه : كاركنان اداره آموش و پرورش شهرستان كرمانشاه)
شهباز عرفان(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي گردش شغلي با استفاده از متغيرنمودار چرخه زندگي و به روش شبكه عصبي
صفاييان پدرام(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پيگماليون بر عملكرد زير دستان با ميانجي گري فشار رواني (استرس) و تعديل كنندگي متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت)
علائي حسيني بهمن(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير هوش هيجاني بر مديريت دانش مديران سازمان آموزش و پرورش شهر تهران با اثر مداخله گر جمعيت شناختي
بابازاده كلنتري ساناز(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سرمايه فكري بر قابليت نوآوري سازماني از طريق نقش ميانجي اشتراك دانش (مورد مطالعه: صنايع دانش محور
نوعي بيدآبادي شاهين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رفتار معنوي در سازمان هاي رسانه اي
فتوت بنفشه(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل برانگيختن اشتياق كاركنان در پرتو رهنمودهاي قرآني بر اساس تفاسير شريف الميزان و نمونه
نجفي كلياني وحيد(تاریخ دفاع: 1399/06/20) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير برند سازي داخلي بر وفاداري مشتريان مطالعه موردي : مراكز درماني و بيمارستاني شهر تهران
باقروند تقي ديزجي اميررضا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي نگرش ها و ذهنيت هاي موجود در حوزه مديريت جهادي با روش Q
وحيدي محمد(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك شخصيتي ماكياوليستي بر قلدري سازماني با اثر ميانجي خستگي عاطفي و اثر تعديل گري خودشيفتگي (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي شهر تهران)
خسرويان زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي رفتارهاي نامطلوب كاركنان در سازمان هاي دولتي ايران
همتي راضيه(تاریخ دفاع: 1397/12/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه ي تطبيقي نتايج دو رويكرد پويايي سيستم ها و رويكرد شهودي در پيش بيني سناريوهاي تعارض نظامي ميان ايران و عربستان
قنبري عموقين حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي پابرجايي استراتژي هاي بازاريابي نفت ايران در برابر سناريوهاي جهاني انرژي با رويكرد آينده پژوهانه
غفراني سيد سعيد(تاریخ دفاع: 1398/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مدل مديريت منابع انساني مبتني بر مسئوليت اجتماعي در سازمان ثبت اسناد و املاك
دانشي عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1400/12/11) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين سبك رهبري مبتني بر شبكه هاي اجتماعي در سازمان
موسوي ميركلائي سيد امير(تاریخ دفاع: 1399/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي سير تطور علم مديريت در ايرانبا محوريت مديريت منابع انساني
شيباني فر محمد شهاب(تاریخ دفاع: 1399/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي الگوي سيستمي انتخاب استراتژي¬هاي ورود به بازارهاي آنلاين كسب و كار با كسب و كار ، با رويكرد متدولوژي سيستم¬هاي نرم (مورد مطالعه: شركتهاي دانش بنيان صنعت فناوري اطلاعات)
كرمي محسن(تاریخ دفاع: 1399/10/17) ، مقطع : دكتري
طراحي سيستم كنترل مراكز ديسپاچينگ ملي بر اساس رويكرد SSM (مورد مطالعه شركت برق منطقه اي خراسان)
صادق پور مقدم حسن(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
ارايه و تبيين شادكامي در سازمان مبتني بر فرهنگملي(ايراني-اسلامي)
كوشش تبار محسن(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
تاثير تيپ شخصيتي بر مديريت تصوير پردازي با استفاده از شاخص مايرز - بريگز و تعديل كنندگي متغيرهاي منتخب جمعيت شناختي(مورد مطالعه :كاركنان اداره كل آموزش و پرورش گيلان)
محمدي نژاد پاشاكي نرگس(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثيرهوش معنوي بر رهبري اخلاقي با ميانجي گري روانشناسي مثبت گرا و تعديل گري گروه خوني (مطالعه موردي :مديران مدارس شهر كرمان )
حيدري مصطفي(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه فرهنگ سازماني سلامت اداري با نقش ميانجي اخلاق اسلامي (مورد مطالعه :دانشگاه سمنان )
حسنان ميترا(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر مديريت استعدادها با نقش ميانجي كيفيت زندگي كاري (مورد مطالعه : سازمان شهرداري منطقه 5 تهران )
صابرزاده صادق(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك رهبري خدمتگزار بر كارآمدي نيروي انساني با نقش تعديلگر ويژگي هاي جمعيت شناختي (مطالعه موردي : شركت مهندسي مشاور مهاب قدس ايران
مشايخي محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/08/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي الگوي رهبري مبتني بر قوميت هاي ايراني در سازمان
زينوندلرستاني حنظله(تاریخ دفاع: 1400/12/25) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل مديريت استراتژيك منابع انساني سبز مورد مطالعه : صنعت توليد محصولات لبني
ميكائيلي عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير انواع حسادت بر سايش اجتماعي با ميانجي گري تعارض رابطه و تعديل گري سن (مورد مطالعه:كاركنان قرارداي واحدهاي منتخب پرديس مركزي دانشگاه رازي)
علوي متين فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/02/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و تبيين مدل ارتقاي سلامت اداري در گمرك جمهوري اسلامي ايران مبتني بر بيانيه آروشا
همايوني غلامحسين(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
معماري فرايند مديريت استراتژيك استعداد در بنياد ملي نخبگان :رويگردي نگاشت شناختي
گلشاهي بهنام(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
طراحي مدل پيشايندها و پسايندهاي رفتارهاي انحرافي كاركنان در سازمان هاي دولتي ايران
شول حسين(تاریخ دفاع: 1399/11/26) ، مقطع : دكتري
طراحي و تبيين مدل مديريت استراتژيك منابع انساني اسراي جنگي ايران در اردوگاه هاي عراق
نبوي چاشمي سيد رضي(تاریخ دفاع: 1397/07/16) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل مديريت ارتباطات سازماني مبتني بر شبكه هاي اجتماعي
روزبان فرناز(تاریخ دفاع: 1399/04/10) ، مقطع : دكتري
ارائه و تبيين مدل گوناگوني نسل ها مبتني بر ارزش هاي كاري و تاثير آن بر تعلق خاط كاركنان
مسافري قمي مراد(تاریخ دفاع: 1396/06/15) ، مقطع : دكتري
ارائه مدل سلسله مراتبي دستيابي به ارتباطات سازماني اثربخش بر اساس شايستگي هاي ارتباطي درون فردي و بين فردي
يزداني زيارت محمد(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
تاثير خوش بيني يا بدبيني مديران شركت بر خطاي پيش بيني سود در دوره قبل و طي تحريم هاي اقتصادي (مورد مطالعه :شركت هاي صنعت كاني هاي فلزي بورس اوراق بهادار تهران
بهرامي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل فرهنگي ايران بر جهت گيري استراتژيك در مذاكرات تجاري بين الملل با نقش ميانجي گر شيوه هاي مديريت تعارض در مذاكرات تجاري ( مورد مطالعه : بازرگانان ايراني فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات كشاورزي و غذايي )
فيروزنيا مريم(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه الگوي برند سازي اسلامي :استراتژي ها و الزامات )
رستمي محمد رضا(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : دكتري
مدل سازي رهبري دانشوران (سبك دانشبر/دانشور (KLW)) در سازمانهاي دانش بنيان
آتشي علي(تاریخ دفاع: 1397/12/20) ، مقطع : دكتري
بررسي رابطه سبك شخصيتي (مايرز بريگز)و چاپلوسي كاركنان (مورد مطالعه :دانشگاه علوم پزشكي سمنان)
ديهيم فر فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي تاثير عملكرد ادراكات رنگي برند بر شخصيت ادراك شده از برند در ميان كاربران اينترنتي بانك ملت)
خدادادبرمي امير(تاریخ دفاع: 1394/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير اعتماد سازماني بر روي رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجيگري حمايت ادراك شده سازماني .(مورد مطالعه : كاركنان ادارات كل هواشناسي استانهاي خراسان رضوي . شمالي و جنوبي )
پارسا مجيد(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جو اخلاقي سازماني بر سلالمت اداري (مورد مطالعه: شركت سهامي آب منطقه اي سمنان)
مرادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر عدم موفقيت كالاهاي ايراني در موقعيت يابي برند در صنعت لوازم خانگي
قاسميان سارا(تاریخ دفاع: 1393/11/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه چارچوب مفهومي براي بهبود مستمر با رويكرد دروني سازي الگوهاي رفتاري (مورد مطالعه :سازمانهاي برتر جايزه ملي تعالي سازماني)
پوررجب ولي اله(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر رفتار شهروندي سازماني با ميانجي گري تعهد عاطفي در ميان كاركنان بيمارستان هاي خصوصي شهر سازي
فيروزجائيان گلوگاه مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مقايسه اي دكترين پيامبر اكرم (ص) و دكترين هاي غربي در بازاريابي عقيده و تبيين جايگاه دكترين دعوت پيامبر اسلام(ص) در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
آذري كارمزدي علي(تاریخ دفاع: 1393/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سبك رهبري معنوي مديران بر كيفيت زندگي كاري مديران با اثر ميانجي معنويت مديران( مطالعه موردي: شركت پارس خودرو)
هدايتي فر صبا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سيستم هاي اطلاعات منابع انساني بر توزيع دانش با اثر ميانجي فرهنگ سازماني در شعب بانك ملت در شيراز
حسامي مريم(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير جو اخلاقي سازماني بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي گري تعهد سازماني( مورد مطالعه: بانك ملت شهرستان سمنان)
عرب عامري حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير باورهاي فراشناخت بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سوم راهنمايي شهر سمنان با ميانجيگري سازگاري اجتماعي
اسلامي مريم(تاریخ دفاع: 1393/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر كارآمدي نيروي انساني با متغير ميانجي فرآيند خلق دانش در شعب شهر تهران، كانون زبان ايران
زركار فروغ الزمان(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فتوت بنفشه(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در ارايه خدمات جديد در عرصه بانكداري الكترونيك(مطالعه موردي بانك ملت)
نظري يوسف(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير شبكه هاي آنلاين اجتماعي در تشخيص فرصت هاي كارآفريني (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه سمنان)
بلوري نژاد مرضيه(تاریخ دفاع: 1392/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تبيين مدل مفهومي عوامل موثر شكست كارآفرينان با استفاده از تكنيك ISM
صادقي نياركي حجت اله(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي عوامل بازدارنده تشكيل خوشه هاي صنعتي (مورد مطالعه : صنعت فرش دستباف خراسان شمالي
ابراهيمي ميثم(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر رفتار شهروندي سازماني با اثر ميانجي تعهد سازماني در كاركنان بانك ايران زمين
حسيني كيا سيدمحمدامين(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و اولويت بندي موانع توسعه استراتژيك منابع انساني(مورد مطالعه : شركت پخش و پالايش فرآورده هاي نفتي استان گلستان
صابري رها(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني در سكوت سازماني با ميانجي گري عدالت سازماني ادراك شده ( مورد مطالعه : دانشگاه يزد)
خامسي هامانه مينا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
متمايز سازي مشاغل و شناسايي مشاغل استراتژيك مطالعه موردي : بانك ملت
برخورداري اميراحسان(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير منابع كار و خانواده بر غناي كار و خانواده با تاكيد بر ميانجيگري رضايت فردي : مورد مطالعه : معلمان دوره تحصيلي ابتدايي شهر اصفهان
آذريان سينا(تاریخ دفاع: 1392/04/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر بهره وري كاركنان با ميانجيگري انگيزه پيشرفت . مطالعه موردي : كاركنان با نك صادرات استان سمنان
مرتضي غلام حسن(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر انواع سبك هاي شخصيتي بر تصوير برند شركت در ذهن مصرف كننده با اثر ميانجي هوش عاطفي(مورد مطالعه : كليه مصرف كنندگان محصولات لبني شركت كاله در شهر ورامين
حفيظي حسيني زهرا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تبليغات هان به دهان بر روي تمايل به خريد از محصولات با برند خصوصي فروشگاه با تاكيد بر ميانجي گري تصوير ادراك شده از فروشگاه و ريسك ادراك شده از برند خصوصي فروشگاه : مورد مطالعه : مشتريان فروشگاه زنجيره اي اتكا در كرج
كاظمي احمد(تاریخ دفاع: 1392/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير جوامع برند متاثر از رسانه هاي اجتماعي بر خط بر وفاداري به برند با اثر ميانجي اعتماد به برند و متغيرهاي مشتري محوري در رسانه هاي اجتماعي
حاجي رحيمي صابر(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
برجسته اميررضا(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سيدخندان سيده مريم(تاریخ دفاع: 1391/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
قربان زاده فاراب طاهره(تاریخ دفاع: 1392/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
موحدي زهره(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كي فرزندي اصل علي(تاریخ دفاع: 1391/08/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اللهي صفورا(تاریخ دفاع: 1391/12/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
صفري حسين(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
پاك روان شمس آباد پدرام(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
فغاني آرش(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
جعفري فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
موسوي داودي سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بوربورجعفري مريم(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
بابانژادملكشاه محبوبه(تاریخ دفاع: 1391/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقاومت در مقابل تغييرات در شركت رجا
متقي پور محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناخت و اولوت بندي عوامل موثر بر معنويت در سازمان
حسيني سيد آرمين(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي موانع انساني و فرهنگ سازماني در اجراي استراتژي ها در صنعت بانكداري
كاشي ساز مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و آسيب شناسي برنامه توسعه منابع انساني در سازمانهاي پروژه محور
جاويدميلاني شاهين(تاریخ دفاع: 1391/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر ارزش ويژه مارك تجاري
اكبرزاده صفوئي مرتضي(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي موانع فرهنگي سازماني مرتبط با سيستمهاي پرداخت مبتني بر عملكرد و ارائه راهكارهاي آن با استفاده از روش كيو
ميرحسيني سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برسي رابطه بين برخورداري از پوشش بيمه عمر و سرمايه گذاري و تعهد سازماني و رضايت شغلي كاركنان بانك ملت
حسيني پور سيدمحمد(تاریخ دفاع: 1391/04/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برسي رابطه بين ارزشهاي زيست محسطي و سبك زندگي بر رفتار بوم شناختي مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي بر اساس مدل ...
علوي هفت چشمه سيد صفر(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر بر خريد رايانه قابل حمل
حسين آبادي فراهاني سعيد(تاریخ دفاع: 1390/08/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و تعهد سازماني مطالعه موردي بانك ملت
سلطاني كيوان(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
و شناسايي عوامل تاثير گذار بر توانمند سازي كاركنان
محموديان ميترا(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين سبك شخصيتي پنج عاملي رضايت رضايت شغلي و تعهد سازماني مطالعه موردي بانك ملت تهران
شريف زاده رضوان(تاریخ دفاع: 1390/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه هوش معنوي و سبك رهبري خدمتگزار مطالعه موردي شهرداري تهران
سراج ندا(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رابطه بين هوش هيجاني و كارايي مديران داخلي
يزدي نيلوفر(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
فرهنگ در عرصه مدیریت رفتار سازمانی بین الملل (وقتی تیم ها به هم می رسند)
فرهنگ در عرصه مدیریت رفتار سازمانی بین الملل (وقتی تیم ها به هم می رسند)
ماهی ها نمی توانند آب را ببینند (چگونه فرهنگ ملی بر استراتژی شرکت ها تأثیرگذار است)
ماهی ها نمی توانند آب را ببینند (چگونه فرهنگ ملی بر استراتژی شرکت ها تأثیرگذار است)
تجربه رهبری
تجربه رهبری
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
پنجمین فرمان در میدان عمل
پنجمین فرمان در میدان عمل
مدیریت تحول در سازمان ها (استراتژی ها و روش ها)
مدیریت تحول در سازمان ها (استراتژی ها و روش ها)
شناسایی، مستندسازی و بهبود فرآیندهای معاونت اداری و مالی- اداره کارگزینی و رفاه(ناظر)
(2017-03-14)
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی(مجری اول)
(2019-09-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
روانشناسی کار ترم 4002   (1558 بار دانلود)
امتحان میان ترم مدیریت رفتار سازمانی نیمسال اول 1400-1401   (278 بار دانلود)
اسلایدهای درس مدیریت رفتار سازمانی   (398 بار دانلود)
امتحان پایان ترم روانشناسی سازمانی   (358 بار دانلود)
امتحان پایان ترم روابط فرد و سازمان   (283 بار دانلود)
امتحان پایان ترم رهبري در سازمان 3992   (336 بار دانلود)
امتحان پایان ترم مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 3992   (390 بار دانلود)
دورکاری   (389 بار دانلود)
فرهنگ کار   (354 بار دانلود)
جلسه 6 آبان مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (312 بار دانلود)
جلسه 30 مهر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (268 بار دانلود)
جلسه 29 مهر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (300 بار دانلود)
جلسه 22 مهر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (292 بار دانلود)
جلسه 16 مهر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (281 بار دانلود)
جلسه 15 مهر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (293 بار دانلود)
جلسه 1 مهر مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (3991)   (315 بار دانلود)
جلسه 14 تیر تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (363 بار دانلود)
جلسه 10 تیر مدیریت رفتار سازمانی   (361 بار دانلود)
جلسه 22 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (383 بار دانلود)
جلسه 25 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (376 بار دانلود)
جلسه 25 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (560 بار دانلود)
جلسه 24 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (374 بار دانلود)
جلسه 24 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (401 بار دانلود)
جلسه 21 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (373 بار دانلود)
جلسه 20 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (395 بار دانلود)
جلسه 20 خرداد تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (376 بار دانلود)
جلسه 19 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (377 بار دانلود)
جلسه 19 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (377 بار دانلود)
جلسه 19 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (372 بار دانلود)
جلسه 18 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (360 بار دانلود)
جلسه 18 خرداد تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (362 بار دانلود)
جلسه 13 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (398 بار دانلود)
جلسه 13 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (366 بار دانلود)
جلسه 12 خرداد مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (390 بار دانلود)
جلسه 12 خرداد مدیریت رفتار سازمانی   (423 بار دانلود)
جلسه 12 خرداد تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (348 بار دانلود)
جلسه 11 خرداد مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (451 بار دانلود)
جلسه 31 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (444 بار دانلود)
جلسه دوم روز 30 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (371 بار دانلود)
جلسه 30 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (348 بار دانلود)
جلسه 30 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (369 بار دانلود)
جلسه 29 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (361 بار دانلود)
جلسه 29 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (382 بار دانلود)
جلسه 28 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (367 بار دانلود)
انگیزش 1   (425 بار دانلود)
جلسه 24 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (414 بار دانلود)
جلسه 24 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (356 بار دانلود)
جلسه 22 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (437 بار دانلود)
جلسه 23 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (376 بار دانلود)
لینک فیلم جلسه 22 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (324 بار دانلود)
https://www.dropbox.com/s/k3b3eh6xz7mgo4k/MyWorkshop.mp4?dl=0
سیستم پاداش   (438 بار دانلود)
جلسه 19 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (409 بار دانلود)
جلسه 17 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (340 بار دانلود)
جلسه 16 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (445 بار دانلود)
جلسه 15 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (353 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا9   (388 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا8   (448 بار دانلود)
ارزیابی عملکرد   (395 بار دانلود)
جلسه 10 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (349 بار دانلود)
جلسه 10 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (381 بار دانلود)
جلسه 9 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (372 بار دانلود)
جلسه 9 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (339 بار دانلود)
جلسه 8 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (367 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 7   (359 بار دانلود)
آموزش کارکنان   (393 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 6   (366 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 5   (352 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 4   (357 بار دانلود)
شخصیت 6   (351 بار دانلود)
شخصیت 5   (338 بار دانلود)
شخصیت 4   (355 بار دانلود)
جلسه 3 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (343 بار دانلود)
شخصیت 3   (336 بار دانلود)
جلسه 3 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (351 بار دانلود)
شخصیت 2   (351 بار دانلود)
شخصیت1   (383 بار دانلود)
جلسه 2 اردیبهشت تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (362 بار دانلود)
جلسه 1 اردیبهشت مدیریت رفتار سازمانی   (336 بار دانلود)
جلسه 2 اردیبهشت مدیریت منابع انسانی   (374 بار دانلود)
اجتماعی کردن   (352 بار دانلود)
مبانی فلسفی 2   (365 بار دانلود)
مبانی فلسفی 1   (356 بار دانلود)
فرایند انتخاب   (374 بار دانلود)
کارمندیابی   (381 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 3   (349 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 2   (411 بار دانلود)
جلسه 20 فرودین مدیریت رفتار سازمانی   (335 بار دانلود)
جلسه 27 فروردین مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته   (348 بار دانلود)
جلسه 27 فروردین مدیریت منابع انسانی   (409 بار دانلود)
رفتار سازمانی مثبت گرا 1   (374 بار دانلود)
جلسه 26 فروردین تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (333 بار دانلود)
جلسه 19 فروردین تحلیل فلسفی نظریه های سازمان و مدیریت   (340 بار دانلود)
برنامه ریزی   (392 بار دانلود)
تجزیه و تحلیل   (439 بار دانلود)
مدیریت رفتار سازمانی جلسه 18 فروردین   (385 بار دانلود)
جلسه 25 فرودین مدیریت رفتار سازمانی   (355 بار دانلود)
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته جلسه 19 فروردین   (363 بار دانلود)
جلسه 19 فروردین مدیریت منابع انسانی   (438 بار دانلود)
مزاج 2   (379 بار دانلود)
مزاج 1   (363 بار دانلود)
هوش 3   (372 بار دانلود)
هوش 2   (358 بار دانلود)
هوش 1   (395 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فلسفه نظریه های سازمان و مدیریت (نیمسال اول 1402-1403)   (68 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی (نیمسال اول 1402-1403)   (60 بار دانلود)
رشته : مدیریت کسب و کار
بررسی رابط فرد و سازمان (نیمسال اول 1402-1403)   (60 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : منابع انسانی
رفتار سازمانی بین الملل (نیمسال اول 1402-1403)   (57 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : رفتار سازمانی
مدیریت منابع انسانی پیشرفته نیمسال دوم 1401-1402   (85 بار دانلود)
رشته : مدیریت
رهبری در سازمان نیمسال دوم 1401 -1402   (77 بار دانلود)
رشته : مدیریت
روانشناسی سازمانی نیمسال دوم 1401 -1402   (72 بار دانلود)
رشته : مدیریت
روانشناسي سازماني ترم 4011   (83 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مديريت رفتار سازماني ترم 4011   (95 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مديريت رفتار سازماني پيشرفته ترم 4011   (128 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : رفتار سازمانی
مباني فلسفي تئوريهاي مديريت دولتي ترم 4011   (127 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی
روانشناسی کار ترم 4002   (205 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی 4001   (404 بار دانلود)
رشته : مدیریت
نظریه های رفتاری سازمان   (298 بار دانلود)
رشته : مدیریت
روانشناسی سازمانی   (228 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته-3992   (402 بار دانلود)
رشته : مدیریت
بررسي روابط فرد و سازمان -3992   (490 بار دانلود)
رشته : مدیریت
رهبری در سازمان-3992   (354 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مباني فلسفه تئوري هاي سازمان و مديريت -3992   (457 بار دانلود)
رشته : مدیریت
مدیریت رفتار سازمانی   (524 بار دانلود)
رشته : مدیریت , گرایش : کسب و کار
نظریه های پیشرفته ارتباطات سازمانی   (553 بار دانلود)
رشته : مدیریت دولتی , گرایش : مدیریت رفتاری
مدیریت منابع انسانی پیشرفته   (605 بار دانلود)
رشته : مدیریت بازرگانی , گرایش : مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع، مدیریت رفتار

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری
a_rastgar@semnan.ac.ir
02331532561

فرم تماس